Warsztaty "Święta Geometria Kluczem Do Rzeczywistości"
Serdecznie zapraszam na warsztaty bazujące na „Świętej Geometrii”, czyli zbiorze uniwersalnych praw, wedle których funkcjonuje nasza rzeczywistość. Prezentowana wiedza związana jest zarówno z duchowym jak i materialnym aspektem człowieczeństwa. Na zajęciach zajmujemy się tematyką wspierającą człowieka w rozwoju świadomości, szeroko korzystając z nauk ścisłych oraz humanistycznych. Ta odkrywcza wiedza jest przeznaczona dla osób zainteresowanych świadomym i zdrowym życiem, oraz wprowadzaniem do niego działań prowadzących do dobrobytu. Jest to bowiem kompendium mówiące o tym, jak człowiek działa na poziomie psychicznym i fizycznym, oraz jak teoretycznie i praktycznie wynieść to funkcjonowanie na poziom harmonii. Podczas zajęć zajmiemy się trzema aspektami rzeczywistości, których szczegółowo dotyczy wiedza związana ze Świętą Geometrią.
odkrywcza wiedza
 
Tematyka poruszana podczas warsztatów:
wartościowe odpowiedzi
 
„Święta Geometria Wszechświata”
Bezdyskusyjnie żyjemy osadzeni w świecie, którym kierują jakieś fundamentalne prawa. Rzeczywistość na poziomie materii, jakiej na co dzień doświadczamy, rządzi się głębokimi regułami. Ich odkrywanie, od wieków zajmuje ludzkość, a im więcej wiemy, tym łatwiej i lepiej sobie radzimy. Mnóstwo odpowiedzi dla egzystencjalnych pytań kryje się właśnie w tych pierwotnych zasadach, a ich znajomość stanowi podstawy dobrego życia. Wiedząc bowiem jak dokładnie działa rzeczywistość, ma się do dyspozycji świadomość potencjałów, z których można korzystać i jednocześnie ograniczeń, wobec których trzeba zachować szacunek. Taka wiedza, ogólnie nosi miano mądrości, a osoby które z niej korzystają, najczęściej doświadczają życia określanego „życiem spełnionym”. Nauki ścisłe i pochodne im dziedziny, zajmują się właśnie odpowiedziami na pytania „JAK” działa zamieszkany przez nas wszechświat. Dla większości z nas są to dziedziny iście enigmatyczne, z którymi zetknęliśmy się kiedyś w procesie edukacji. Nieliczni zostali specjalistami w którejś z tych nauk, a reszta pozostała na poziomie minimalnym tej ścisłej wiedzy. Dodatkowo, na poziomie w wielu aspektach już nieaktualnym i z tej racji wręcz nieprawdziwym! Ludzkość bowiem nadal eksploruje głębiej te dyscypliny i dociera do nowych fundamentalnych prawd. A ich aktualizowanie jest wręcz konieczne, aby swoje subiektywne życie prowadzić w dobrym kierunku.
Święta Geometria Wszechświata
 
energia tworząca wszechświat
I tutaj na scenę wkracza Święta Geometria, bo okazuje się, że energia na najbardziej źródłowym poziomie jest zdeterminowana zasadami, które biorą swój początek w symetrycznej i uniwersalnej strukturze. Energia zaś, stanowi wszechobecną, pierwotną substancję, z której składa się doświadczany przez nas wszechświat. Kluczowe znaczenie dla człowieka, któremu dane jest tworzenie z tej substancji swojej rzeczywistości, ma więc akt jej materializowania się, czyli sposób wedle którego jest formowana. To dlatego prawa przyrody stanowią prawa naszego życia, bo bezdyskusyjnie jesteśmy częścią natury! Na warsztatach w części poświęconej tematowi świętej geometrii wszechświata, zajmiemy się głębią prawd zawierającą się w naukach ścisłych. Nie będzie to jednak ciężka wiedza teoretyczna i trudna do uchwycenia. Wręcz przeciwnie. Bazując na uniwersalizmie i duchowym podejściu do człowieczeństwa, można te ciężkie dziedziny poznać od strony jak najbardziej przystępnej. Co więcej wiedza przedstawiona w tej postaci, jest wyjątkowo praktyczna i skuteczna, więc przydatna osobom, które świadomie dążą do dobrego życia!
 
„Święta Geometria Świadomości”
To oczywiste, że każdy z nas jest wyjątkową istotą, z osadzonym w psychice niepowtarzalnym bagażem doświadczeń i zbiorem oczekiwań co do przyszłości. A to jakiej jakości jest subiektywne życie, zależy przecież od tego, jak widzimy świat zewnętrzny i jak przeżywamy go wewnętrznie. Siły, które kształtują nasze stany psychiczne, są w wielu miejscach widzialne, ale też najczęściej niewidzialne. Dlatego zagłębienie się w tematykę poświęconą temu, jak funkcjonuje człowiek na poziomie psychicznym, jest zajęciem może i skomplikowanym, jednak wyjątkowo konstruktywnym, bo przynosi każdemu szybko weryfikowalne rezultaty, w postaci umiejętności zarządzania własnym samopoczuciem. Świadome życie jest zatem chyba najbardziej wyjątkowym zagadaniem. W obliczu samoświadomości każdy z nas stoi przed faktem dokonanym, po prostu jej doświadczając! Trudność polega na tym, że jest ona jednocześnie namacalną i nienamacalną składową rzeczywistości. Stany psychiczne, czyli myśli, emocje i uczucia, mające największe znaczenie w jakości życia, nie podlegają bowiem empirycznym pomiarom, czyli nie istnieje żadna skala czy statystyka, która obejmuje ich wielkość i znaczenie, a tym bardziej ich sens. Ludzkość więc od zawsze poświęca się eksploracji wiedzy, która w jakiś sposób prowadzi do zrozumienia tego zjawiska.
Święta Geometria Wszechświata
 
energia tworząca wszechświat
Święta Geometria, odnosząca się do sfery związanej ze świadomością, pokazuje mechanizmy nią zarządzające. Dotyczy trudnej do zauważenia doskonałości nadrzędnej substancji, inteligentnej siły natury, która jest przyczyną wszystkiego i nadaje życiu sens. Reguły, wedle których działa samoświadomość zawsze ujmują prawdy w sposób uniwersalny i wobec nich wszyscy pozostajemy równi. Poznając te podstawowe prawa, uzyskuje się klucz do zrozumienia własnego subiektywnego światopoglądu i skuteczną umiejętność  kierowania nim. Opierając się na naukach Humanistycznych, wgłębimy się w to co już dawno odkryte, ale jednocześnie zajrzymy w całkowicie nowe założenia. Czy nie warto poznać odpowiedzi dla zagadnień dotyczących tego, jak i dlaczego działa własna psychika? Będziemy zatem omawiać, od strony zarówno duchowej jak i materialnej, podstawowe prawa  determinujące naszą świadomość. Dlatego dużą uwagę poświecimy obszarowi związanemu z wolnością człowieka w samodzielnym kształtowaniu własnego życia. Mając bowiem do dyspozycji wiedzę dotyczącą możliwości i ograniczeń, wynikających z funkcjonowania psychicznych warstw człowieka, można nadać własnemu życiu dobry i wymarzony kurs!
 
„Święta Geometria Społeczeństwa”
Żyjemy w społeczeństwie, które z racji ogromnej ilości i różnorodności swoich członków, wydaje się być tworem bardzo skomplikowanym. Cywilizacja to kulturowy system, zrodzony w toku istnienia ogromnej ilości pokoleń. Enigmatyczność tego istnienia uporczywie dotyka większości z nas. Ludzkość od zawsze poszukuje prawdy o własnej naturze, by dzięki temu po prostu lepiej funkcjonować. Stworzone do tej pory mapa fizyczna i mapa świadomości, wynikają bezpośrednio z obserwowanych przez nas praw przyrody. Uniwersalne wartości odnajdujemy również w wymiarze społecznym, gdyż cywilizacja i tworzące ją narody, są przecież osadzone w tej samej rzeczywistości. Bezpośrednim skutkiem współpracy jednostek jest tworzenie się grup. Stanowi to bowiem naturalny sposób kumulacji wiedzy i siły, dzięki którym człowiek lepiej radzi sobie w tym świecie.
Święta Geometria Wszechświata
 
energia tworząca wszechświat
Rodząc się w takim „gotowym” społeczeństwie, dostajemy na starcie dar w postaci dostępu do kultury i wspólnych dóbr. Jednocześnie otrzymujemy trudność w postaci utworzonych przez grupę reguł, obejmujących zasady funkcjonowania w niej. I choć dla społeczeństwa jako całości są one konstruktywne, dla jednostki bardzo często stanowią zniewalającą siłę. W tym właśnie miejscu kumuluje się cała sfera praw i obowiązków, z jakimi jako dzieci tej cywilizacji mamy do czynienia. Zderzamy się bowiem z historią i zrodzonymi w toku jej trwania kulturą społeczną i religijną. Czyli tym całym socjologicznym tworem, którego bezwiednym zadaniem jest przeprowadzenie każdego przez życie. Ten system najczęściej jednak zamyka człowieka w toksycznym światopoglądzie. I wygląda na to, że dla większości zastany porządek rzeczy jest wystarczający. Mimo że nie doświadczają na co dzień dobrobytu, godzą się pozostać w tym schemacie.
 
Dlatego człowiek żyjący w społecznej sieci, bezdyskusyjnie powinien mieć dostęp do wiedzy, która gwarantuje dobre poruszanie się w niej. To zadanie przypisane jest procesowi edukacji. Jednak w większości aspektów jest oczywiste, że to dziedzina niedomagająca. Wychodząc na przeciw tym faktom, warto samemu zadbać o takie wyzwalające wykształcenie. Mając do dyspozycji własną wolę, można odrzucić cele zadysponowane przez środowisko. Dlatego są i tacy, którzy poszukując szczęścia, lepszego świata i lepszych rozwiązań dla wyzwań życiowych, buntują się wobec tradycji i odchodzą od starych zasad. Idąc w nieznane, bardzo często uzyskują wspaniałe rezultaty, a drążąc uniwersalne mądrości, odkrywają piękne rzeczy i piękne prawdy. A że najczęściej są to ludzie czynu, pozostawiają po sobie wynalazki i zapisaną wiedzę. To wszystko otwiera możliwość budowania alternatywnej bazy informacji, z której każdy może korzystać. Interesujący nas zbiór zagadnień dotyczących życia w społecznej sieci, dotyka głównie stosunków międzyludzkich oraz interakcji jednostki z systemem. Bo to od stanu relacji ze światem i innymi ludźmi, właśnie najbardziej zależy jakość doświadczanego przez jednostkę świata. Dotyczące tego zakresu ponadczasowe prawdy zawarte w regułach Świętej Geometrii, w wyjątkowo przejrzysty sposób pokazują jak rozwijać umiejętność życia w pełnej harmonii z otoczeniem. Trzeba tylko poznać te możliwości, które przygotowane są dla osób poszukujących w życiu czegoś więcej niż tylko przetrwanie. I tym też zajmiemy się na warsztatach!
 
Szczegóły organizacyjne:
Warsztaty mają zawsze formę dwudniowych zajęć.
Z reguły w weekend, w godzinach od 11 do 19 w sobotę i od 10 do 14 w niedzielę.
Koszt uczestnictwa to około 400 zł, zależne od miejsca i kosztów organizacyjnych.

Nie organizuję noclegów i wyżywienia.
Podczas zajęć w dniu pierwszym będzie przerwa obiadowa około 2 godziny.
Na miejscu będą do dyspozycji kawa i herbata, oraz drobny poczęstunek.

Istnieje możliwość poprowadzenia przeze mnie warsztatów dla przygotowanej samodzielnie grupy - minimum 10 osób. Zapytania w tej kwestii proszę kierować bezpośrednio do mnie, najlepiej telefonicznie.

Zapisy i wszelki kontakt:
Tel. 662262119
Mailowo esteros@orgonit.pl
Strona na FB poświęcona warsztatom to: Święta Geometria

Terminy spotkań:
LEGNICA 24-25 LUTY 2024.  
Miejsce Spotkania:
Centrum Edukacyjne "ATUT" Ul. Oś Kartuska 2 59-220 Legnica (można wpisać w nawigację Galaktyczna 13)
Koszt 400 zł. Trwają zapisy. (Liczba miejsc ograniczona).
warsztaty święta geometria