Polityka prywatności

Niniejszy dokument wskazuje sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz informacje dla Użytkownika dotyczące:

- celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji;

- możliwości określenia przez Użytkownika sposobu i warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

§ 1.

Definicje

Administrator -

"Orgonity Esteros" Aleksandra Pytlowana
 ul.Galaktyczna 12/15 59-220 Legnica
NIP 6912161345 Regon 020832050

który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu;

Serwis - sklep internetowy orgonit.pl prowadzony przez Administratora pod adresem orgonit.pl.

Użytkownik - użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

1. Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz ich przechowywanie

Dane osobowe przekazywane podczas rejestracji i/lub składania zamówienia.

Aby dokonać rejestracji i/lub zrealizować zamówienie na towary, należy wypełnić formularz zawierający dane billingowe, czyli podstawowe dane o Użytkowniku:
a) imię i nazwisko oraz płeć,
b) adres korespondencyjny,
c) numer telefonu,
d) adres e-mail,
e) nazwa firmy (opcjonalnie)
f) numer identyfikacji podatkowej NIP (opcjonalnie)).
g) data urodzenia.


Dane te są niezbędne do realizacji usługi w postaci rejestracji konta w Serwisie i/lub zrealizowania zamówienia oraz wysłania przesyłki jak również celów księgowych (np. wystawienie faktury). Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby Administratora, w celach związanych z realizacją zamówienia a Użytkownik poprzez rejestrację, logowanie lub złożenie zamówienia, wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Informacje te nie są sprzedawane lub udostępniane firmom ani osobom trzecim.

2. Informacje zawarte w logach dostępowych

Niezależnie od danych osobowych podanych przez Użytkownika, w danych billingowych podczas rejestracji i/lub składania zamówienia, Serwis wykorzystuje technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich jak adres IP komputera, typ przeglądarki czy używany system operacyjny. Informacje te gromadzone są w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji pracy serwera oraz Serwisu. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

3. Przekazanie danych do firm spedycyjnych

Zatwierdzając zamówienie, Użytkownik wyraża odrębną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych do podmiotu, który zawodowo trudni się doręczaniem przesyłek w celu realizacji wybranej przez Użytkownika formy wysyłki Towaru. Dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej przez Użytkownika formy wysyłki.

4. Płatności online

Realizując zamówienie i wybierając sposób płatności online Dotpay.pl, Użytkownik przechodzi połączeniem szyfrowanym na stronę operatora płatności, z którą Administrator ma podpisaną odpowiednia umowę i tam dokonuje operacji finansowej.

Za całość takiej operacji finansowej odpowiada operator płatności a Administrator nie ma dostępu żadnych danych transakcyjnych, jak numer karty, dostęp do konta itd.

5. Przechowywanie danych

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
b) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
c) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
d) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
e) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 5, w tym w szczególności do:
a) dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Cookies

Przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku komputera Użytkownika. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. Serwis przechowuje pliki Cookies na komputerach Użytkowników w celu utrzymania sesji Użytkownika po wejściu na stronę np. w celu zachowania zawartości koszyka, czy przechowalni.

Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.

Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Serwisu.

§ 3.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku:

- rejestracji w Serwisie;
- logowania w Serwisie;
- składnia zamówień w Serwisie

ich nie podanie spowoduje zakończenie niepowodzeniem wyżej wymienionych operacji.

§ 4.

Subskrypcja bezpłatnego newslettera

Użytkownik podczas zakładania konta lub zatwierdzania zamówienia może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych (Newsletter). System prenumeraty newslettera jest bardzo restrykcyjny i spełnia szereg wymogów dotyczących modelu opt-in - każda operacja (zapisanie i wypisanie) wymaga dodatkowego potwierdzenia, więc nikt nie może zapisać i wypisać użytkownika z prenumeraty bez jego wiedzy i zgody. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć newsletter po zalogowaniu się na swoim koncie w Serwisie lub kliknięciu w link "rezygnacja z newslettera" w treści przesyłanych wiadomości.

§ 5.

Linki do innych stron internetowych

Serwis zawiera hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem. Korzystanie z Serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika.

§ 6.

Recenzje Użytkowników

Wszystkie informacje zamieszczane przez Użytkowników w recenzjach książek przedstawiają ich subiektywne opinie i punkt widzenia Użytkowników, a więc osób, które je zamieściły.